KOCIOŁ KWD 1                                                         SCHEMAT BUDOWY 
piec1 schemat budowy kwd1
KWD1 – kocioł do spalania drewna jako paliwa podstawowego oraz węgla, wyposażony w tradycyjny miarkownik ciągu powietrza MCP3