Kotły CO Olsztyn

CO TO SĄ KOTŁY CO „STEKAR”?
Kotły CO STEKAR są to nowoczesne urządzenia grzewcze o wysokiej sprawności energetycznej › 80% przeznaczone do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych, usługowych itp. Zgodnie z PN-91/B-02413 nasze kotły CO Olsztyn muszą być instalowane w układach grzewczych typu otwartego (z naczynkiem wzbiorczym). Wykorzystując wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i produkcji kotłów skonstruowano kocioł do spalania drewna jako paliwa podstawowego oraz kocioł uniwersalny do spalania miału węglowego oraz innych paliw stałych.
Zastosowane materiały pozwalają spalać ekonomicznie opał oraz do minimum ograniczyć czyszczenie kotła w czasie eksploatacji.
Produkowane są następujące typy kotłów: o mocy 12÷42 kW do spalania drewna o dużej komorze paleniskowej: długość drewna 40 cm 12÷20 kW, długość drewna 50 cm 25÷42 kW. W kotłach tych można spalać także węgiel groszek, brykiety – oprócz miału węglowego.

BUDOWA KOTŁA
Wszystkie kotły CO Olsztyn STEKAR są wykonane zgodnie z normą PN-EN 303-5. Materiałem podstawowym jest blacha kotłowa o grubości 5÷6 mm. W górnej części kotła na trzech poziomach znajdują się panele wodne, które przejmują ciepło. Ruszty wykonane są jako dwuczęściowe z możliwością schłodzenia ułożone na belkach wodnych przyjmujących ciepło z belek rusztowych. Górne drzwiczki służą do czyszczenia okresowego opłomek i płyt ceramicznych, które można wyjmować.
Do regulacji luzów na sznurach uszczelniających w drzwiczkach zastosowano specjalne zawiasy i regulowane zamknięcia. Czopuch zakończony jest cylindrycznie Φ 160; 180 lub 200 mm o stożkowym profilu po to aby można było dokładnie uszczelniać połączenie czopucha z rurą spalinową lub kominem. Ponieważ kocioł posiada nóżki (kształtowniki) nie ma potrzeby stosować podestu, jeżeli posadzka jest ognioodporna.
Kotły CO Olsztyn KWU – uniwersalne w części paleniskowej wyposażone są w specjalne kanały napowietrzające, które należy okresowo czyścić (otwory). Każdy kocioł typu STEKAR wyposażony jest w zawór bezpieczeństwa, który musi być zainstalowany na kotle (warunek gwarancji).
JAK DOBRAĆ MOC KOTŁA DO OGRZANIA POMIESZCZENIA?
By dobrze wykorzystać kotły CO Olsztyn do ogrzania obiektu, powinien być sporządzony bilans cieplny zgodnie z obecnie obowiązującymi szczegółowymi przepisami krajowymi lub unijnymi PN-B-02025-2001. W przypadku obiektów nowych bilans taki znajduje się w projekcie instalacji grzewczej budynku. Natomiast, jeżeli chcemy zainstalować kocioł w budynkach, które budowane były wcześniej w/g innych technologii i stosowania innych materiałów izolacyjnych postępujemy w sprawdzony praktycznie sposób:

a) budynek bez izolacji docieplającej i stolarce tradycyjnej drewnianej: liczymy kubaturę budynku ( powierzchnia x wys. pomieszczeń)
i mnożymy przez wartości 40 W/m³
PRZYKŁAD
pow. do ogrzania 100 m²
wysokość pomieszczeń x 2,5 m
250,00 m³ x 40 W = 10000 W
przyjmujemy więc 10 kW
PRZYKŁAD
pow. do ogrzania 100 m²
wysokość pomieszczeń x 2,5 m
250,00 m³ x 30 W = 75000 W
przyjmujemy więc 7,5 kW
b) budynek wykonany wg nowych energooszczędnych technologii i materiałów z zastosowaniem stolarki okiennej nowej generacji:liczymy kubaturę pomieszczeń ogrzewanych i mnożymy przez wartość 30 W/m³
Jeżeli w budynku wykorzystamy bojler do podgrzewania wody o pojemności 120÷150 l należy doliczyć około 2 kW mocy. Natomiast przy zamontowaniu ogrzewania podłogowego należy powiększyć moc kotła około 15%. Przy doborze mocy kotła należy wziąć pod uwagę to jaki rodzaj paliwa będziemy spalać, jego dostępność i cenę. Bardzo istotną sprawą jest aby w czasie eksploatacji utrzymać jego właściwą moc, stosować dobrej jakości paliwa tj. w przypadku drewna najkorzystniej spalać drewno liściaste koniecznie sezonowane. Przy spalaniu miału węglowego stosować miał z dużą zawartością drobnych kawałków węgla. Najlepszym sposobem sprawdzenia jakiej jakości jest miał – dokonać zakupu niewielkiej ilości (ok. 100 kg). Zasypać komorę spalania do poziomu belek napowietrzających. Na tej warstwie ułożyć zgniecione kawałki papieru i drobne drzazgi i rozpalić je. Załączyć sterownik ustawiony na odpowiednie obroty i żądaną temperaturę wody. Przy właściwym paleniu po około 20÷25 minutach temperatura wody wzrośnie do zadanej a proces palenia będzie przebiegał automatycznie. W trakcie palenia miałem
węglowym nie wolno uzupełniać paliwa i nie ma potrzeby jego rusztować. Jeżeli miał jest dobrej jakości to np. w kotle 20 kW czas palenia powinien wynosić ok. 20 godz. Natomiast ilość popiołu i żużla nie powinna przekraczać pojemnika o pojemności 10÷12 l. Bardzo dobre rezultaty osiągamy stosując do palenia groszek o sortymencie 25÷50 mm. Aby utrzymać nominalną moc kotła należy stosować okresowe czyszczenie
przewodu kominowego, kanałów napowietrzających,paneli wodnych bocznych kotła. Nie zaleca się instalowania kotła ze zbyt dużym nadmiarem mocy co skutkuje szybszym zużyciem kotła CO Olsztyn, ponieważ użytkownik stosuje niekorzystne niższe temperatury wody opuszczającej kocioł, nawet poniżej 45 °C.