Oferujemy kotły CO:

– KWD 1

– KWD 2

– KWD 3

– KWU (miałowe)

– KWP DUO z automatycznym podawaniem paliwa

– Miarowniki ciągu powietrza(mechaniczne i elektroniczne)

– Sterowniki do kotłów na paliwa stałe

– Regulatory temperatury wody w kotłach na paliwa stałe (miarownik ciągu powietrza)

– Kolana wielosegmentowe i rury do połączenia kotła z kominem

– Pompy c.o.

– Zawory mieszające 3 i 4 drogowe